Voor- en naschoolse opvang

Wat? Wie? Wanneer? Waar?

Het schoolbestuur zorgt voor opvang.
Alle kinderen die hier naar school gaan kunnen er beroep op doen.
De opvang heeft plaats op de school.
Omdat het lokaal een deel is van 'het ruim', wordt de opvang "de kajuit" genoemd.

Uurregeling tijdens de schooldagen

Tijdens de schooldagen is er opvang voor en na de lessen.
‘s Morgens: van 07.00 u tot 08.15 u
‘s Avonds: van 15.30 u tot 18.00 u
Woensdagnamiddag: van 11.45 u tot 18.00 u

Inschrijving

Voor opvang voor of na de schooluren of op woensdagnamiddag hoeft men niet op voorhand in te schrijven.

Betalingen


Voor- & naschoolse opvang

Brengen tussen Kleuters en leerlingen lager onderwijs
7 tot 7.30u 2,70 euro
7.30 tot 8u 1.60 euro
8 tot 8.15u 0.50 euro
8.15u tot 8.30 gratis

 

Naschoolse opvang

Afhalen vanaf Kleuters
Leerlingen lager : vrijdag of pv
Leerlingen lager
na studie om 16.30u
 15.30 tot 15.45u  gratis  
 15.45 tot 16u  0.50 euro  
 16 tot 16.30u  1.60 euro  
 16.30 tot 17u  2.70 euro  1.10 euro
 17 tot 17.30u  3.80 euro  2.20 euro
 17.30 tot 18u  4.90 euro  2.70 euro
Laattijdig afhalen na 18u 4.90 euro + 5 euro per begonnen kwartier 2.70 euro + 5 euro per begonnen kwartier

 

 Opvang op woensdagnamiddag :

Afhalen vanaf Kleuters en lager
11.45 tot 12u gratis
12 tot 12.30u 1.10 euro
12.30 tot 13u 2.20 euro
13 tot 13.30u 3.30 euro
13.30u tot 14u 4.40 euro
14 tot 14.30u 5.50 euro
14.30 tot 15u 6.60 euro
15 tot 15.30u

Maximumbijdrage van 7 euro voor een volledige
woensdagnamiddag

15.30 tot 16u
16 tot 16.30u
16.30 tot 17u
17 tot 17.30u
17.30 tot 18u
Laattijdig afhalen na 18u   7 euro + 5 euro per begonnen kwartier 

 

Wijze van betalen

Alle betalingen gebeuren na ontvangst van de maandelijkse schoolfactuur.

Opvang tijdens schoolvrije dagen

De kinderen kunnen gebruik maken van de vakantieopvang georganiseerd door ’t Ballonneke. 
Meer info i.v.m. inschrijvingen vind je steeds in de infobrochures ‘vakantieopvang’ die meegegeven worden met de leerlingen.

Brengen en afhalen van de kinderen.

  • ‘s Morgens worden de kinderen gebracht langs de kleuteringang tot bij de verantwoordelijke.
  • ‘s Avonds kunnen de kinderen afgehaald worden langs het grijze hek en het groene hekje aan de zitput.
  • Indien iemand anders de kinderen afhaalt, wordt gevraagd om dit aan de verantwoordelijke te melden of aan de leerkracht.
    Kinderen worden niet aan anderen meegegeven zonder voorafgaande verwittiging.
  • Wanneer kinderen te laat worden afgehaald, zonder geldige reden, zal een boetesysteem toegepast worden van € 5,00 per begonnen kwartier.

Tips!

  • De kinderen zijn verzekerd via de schoolverzekering.
  • Geef steeds een seintje aan de verantwoordelijke wanneer je jouw kind brengt of haalt.
  • Kom de kinderen op tijd halen. Indien dit door onvoorziene omstandigheden problemen geeft, gelieve zo vlug mogelijk telefonisch te verwittigen naar 'de kajuit' (03/750.17.74) of naar de school (03/750.17.75).
  • Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen melk of water drinken.