Voor- en naschoolse opvang

Wat? Wie? Wanneer? Waar?

Het schoolbestuur zorgt voor opvang.
Alle kinderen die hier naar school gaan kunnen er beroep op doen.
De opvang heeft plaats op de school.
Omdat het lokaal een deel is van 'het ruim', wordt de opvang "de kajuit" genoemd.

Uurregeling tijdens de schooldagen

Tijdens de schooldagen is er opvang voor en na de lessen.
‘s Morgens: van 07.00 u tot 08.15 u
‘s Avonds: van 15.30 u tot 18.00 u
Woensdagnamiddag: van 11.45 u tot 18.00 u

Inschrijving

Voor opvang voor of na de schooluren of op woensdagnamiddag hoeft men niet op voorhand in te schrijven.

Betalingen

Voor- & naschoolse opvang: € 1,00 per half uur.
Woensdagnamiddagopvang: € 1,00 per half uur

Wijze van betalen

Alle betalingen gebeuren na ontvangst van de maandelijkse schoolfactuur.

Opvang tijdens schoolvrije dagen

De kinderen kunnen gebruik maken van de vakantieopvang georganiseerd door ’t Ballonneke. 
Meer info i.v.m. inschrijvingen vind je steeds in de infobrochures ‘vakantieopvang’ die meegegeven worden met de leerlingen.

Brengen en afhalen van de kinderen.

  • ‘s Morgens worden de kinderen gebracht langs de kleuteringang tot bij de verantwoordelijke.
  • ‘s Avonds kunnen de kinderen afgehaald worden langs het grijze hek en het groene hekje aan de zitput.
  • Indien iemand anders de kinderen afhaalt, wordt gevraagd om dit aan de verantwoordelijke te melden of aan de leerkracht.
    Kinderen worden niet aan anderen meegegeven zonder voorafgaande verwittiging.
  • Wanneer kinderen te laat worden afgehaald, zonder geldige reden, zal een boetesysteem toegepast worden van € 5,00 per begonnen kwartier.

Tips!

  • De kinderen zijn verzekerd via de schoolverzekering.
  • Geef steeds een seintje aan de verantwoordelijke wanneer je jouw kind brengt of haalt.
  • Kom de kinderen op tijd halen. Indien dit door onvoorziene omstandigheden problemen geeft, gelieve zo vlug mogelijk telefonisch te verwittigen naar 'de kajuit' (03/750.17.74) of naar de school (03/750.17.75).
  • Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen melk of water drinken.