Infoavond peuters/ eerste kleuterklas

Aan de ouders met startende peuters .....

In de loop van volgend schooljaar kan uw kindje naar school om te starten in het peuterklasje of de eerste kleuterklas!

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar kunnen op één van de instapdata (dit is de eerste dag na een schoolvakantie of de eerste schooldag van  februari) naar school komen! Kleuters vanaf  3 jaar mogen elke schooldag instappen!

Wij willen onze kleuterafdeling, een deel van onze basisschool, aan jullie voorstellen en daarom nodigen we jullie graag uit op onze infoavond.

julesDaar willen we jullie laten kennismaken met onze peuterjuffen , de kinderverzorgster, de zorgleerkracht en de kleuterjuffen van de eerste kleuterklas. Zij vertellen jullie meer over de werking van onze kleuterafdeling! Je komt heel wat praktische zaken te weten die belangrijk  zijn als jullie kind  binnenkort zijn  eerste stapjes zet op school! Je kan ook een kijkje komen nemen in de kleuterklassen en de juffen beantwoorden graag al jullie vragen!


Nadien krijgen jullie de kans om jouw kleuter in te schrijven voor volgend schooljaar.

Deze infoavond  gaat door in de kleuterafdeling van onze school  op dinsdag  28 maart  2017 om 19.30 u.

Van harte welkom ! 

Directie en kleuterjuffen