Afspraken lager

Schoolagenda

De schoolagenda is een middel tot dagelijks contact tussen ouders en leerkrachten.
Hierin worden taken, lessen, mededelingen en wijzigingen genoteerd.
Een agenda wordt gehouden vanaf het tweede trimister in het eerste leerjaar.
De leerkrachten kijken deze dagelijks na en paraferen minstens twee maal per week.
De ouders tekenen dagelijks voor gezien.