Afspraken lager

Rapporten

Op volgende data wordt het rapport meegegeven.
Een korte-periode-rapportop 13 oktober, 1 december, 16 maart en 25 mei.
In dit rapport ziet u de behaalde resultaten op de verschillende leerstofonderdelen, geformuleerd volgens duidelijke doelstellingen.
Een lange-periode-rapport- semestrieel – op 24 januari en op 27 of 29 juni.  Dit is een klassiek puntenrapport.