Afspraken lager

Huistaken

Elke opdracht, na schooltijd uit te voeren, wordt beschouwd als huistaak.
Dit kan bestaan uit:

  • schriftelijke opdrachten
  • leren van lessen
  • opzoeken van documentatie,...

De leerlingen die de avondstudie volgen maken hun huistaak tijdens de studie.
Behoorlijk afgewerkte taken worden terug meegebracht op de afgesproken tijd, zoniet kan als sanctie een extra taak gegeven worden of wordt de taak afgewerkt tijdens de speeltijd.