Afspraken lager

Godsdienstkeuze

Ouders kiezen voor hun kind de te volgen godsdienst voor 1 september van het lopende schooljaar. Deze keuze kan in de loop van het schooljaar niet gewijzigd worden.

De erkende levensbeschouwingen zijn : Anglicaanse, Islamitische, Israëlitische, Ortodoxe, Protestantse of Rooms-katholieke godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

Leerlingen met nog een andere levensbeschouwing kunnen een vrijstelling krijgen.

Leerlingen die zedenleer volgen, kunnen niet deelnemen aan de Eerste en Plechtige Communie.