Afspraken lager

Gedrag

  1. Ik heb respect voor anderen.
  2. Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel.
  3. Ik vecht niet en maak geen ruzie.
  4. Onbeleefde uitlatingen of gebaren, pesterijen, brutaliteiten, zijn ten strengste verboden.
  5. Ik verlaat nooit de school zonder toestemming van de directeur.
  6. Ik blijf nooit alleen zonder toezicht in de klas of in een ander lokaal.
  7. Kledij of bezit van andere leerlingen, schoolmeubilair en schoolmateriaal worden gerespecteerd. Leerlingen die schade toebrengen moeten deze vergoeden of in de oorspronkelijke staat herstellen.
  8. Pesterijen of andere zaken die niet door de beugel kunnen kan u steeds melden bij uw leerkracht of directeur.