Afspraken lager

Avondstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag is er gelegenheid om avondstudie te volgen.
De studie begint om 15.40 u en eindigt om 16.30 u.
De leerlingen maken zelfstandig hun huistaak, met mogelijke hulp en studiebegeleiding.
Voor de avondstudie worden kleinere leerlingengroepen samen gezet.  De begeleidende leerkracht is niet altijd de klastitularis.
De huistaak wordt meegegeven voor controle en ondertekening.

Kostprijs: €0,50 per studie voor alle leerlingen.

De avondstudie wordt gegeven vanaf maandag 11 september 2017 tot en met donderdag 21 juni 2018.

Opgelet: Eén maal per maand is er geen avondstudie wegens vaste personeelsvergadering.  Meestal is dit op de derde schoolmaandag van de maand.  De leerlingen kunnen dan wel terecht in de naschoolse opvang. Dit is op: 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec., 23 jan., 26 feb., 19 maart, 28 mei.