Afspraken lager

Afwezigheden

Afwezigheden zo vlug mogelijk melden en steeds bevestigen met een ondertekende schriftelijke verklaring.
Elke afwezigheid wordt gemeld met een afwezigheidskaart.   Deze zit steeds in de agenda van de leerling.
Wie zijn kaart gebruikt krijgt meteen een nieuwe.
Bij afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht.
Een afwezigheid om ‘vervroegd op reis te kunnen gaan’ is niet wettelijk.  Kinderen zijn dan onwettig afwezig.
Wie meer dan een half uur te laat komt, wordt ‘te laat’ gemeld.  Een schriftelijke verklaring op een afwezigheidskaart is nodig.
Per schooljaar kunnen er maximaal 4 afwezigheden omwille van ziekte gemeld worden zonder doktersattest.  Voor elke volgende afwezigheid is een doktersattest vereist.

Voor kinderen die meer dan 5 halve dagen onwettig afwezif zijn, wordt een behandelingsdossier opgestart in samenwerking met het CLB.