Afspraken lager

Afspraken op de speelplaats

 1. Geen ruwe of gevaarlijke spelen. Wie gooit met zand moet aan de kant.
 2. Ballen enkel toegelaten op balspelzone: 
  1. sportplein A
  2. sportplein B
  3. basket
  4. volleybalveld 

  Geen ballen meebrengen van thuis.
  Nooit onder afdak.
  Beurtrol voetbal volgen.
  's Morgens en tijdens studiespeeltijd : geen balspelen.
 3. Tafeltennis : verdeling :
  Gezamelijke speeltijden :  4° - 5° - 6°
  Afzonderlijke speeltijden : 1° - 2° - 3° of 4° - 5° - 6°
 4. Nooit spelen in nat zand, 's morgens nooit in zandbak spelen.
 5. Groen en aanplantingen respecteren.
 6. Klimtoestellen zijn voor alle kinderen.
 7. Nooit op of over de omheiningen of hekken klimmen.
 8. Boekentassen plaatsen op stip of tegen de muur van je klasrang.
 9. Bij de belsignaal onmiddellijk in de rij.
 10. Stil in rang en gang.