Afspraken kleuters

Logopedie

Er zijn logopedisten die na CLB-advies, ingeschakeld worden voor begeleiding tijdens de schooluren.