Afspraken kleuters

Bewegingsopvoeding

Elke kleuterklas heeft 2 uur bewegingsopvoeding per week. Dit wordt gegeven door een aparte leerkracht.

Vanaf de tweede kleuterklas brengen de kleuters turnpantoffels mee naar de school.