Afspraken kleuters

Afwezigheden

Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch is het wenselijk de kleuterleiding te verwittigen, zeker bij langere afwezigheid.