Afspraken kleuters

Afwezigheden

Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch is het wenselijk de kleuterleiding te verwittigen, zeker bij langere afwezigheid.

Bewegingsopvoeding

Elke kleuterklas heeft 2 uur bewegingsopvoeding per week. Dit wordt gegeven door een aparte leerkracht.

Vanaf de tweede kleuterklas brengen de kleuters turnpantoffels mee naar de school.

Bibliotheek

De tweede en  derde kleuterklassen brengen maandelijks een bezoek aan de bibliotheek.

De eerste schooldagen

Zeker voor de allerkleinsten is geleidelijke aanpassing nodig.

 • Begin eventueel met halve dagen.
 • Begeleid de eerste dagen uw kleuter persoonlijk tot bij de juf.
 • Geef zonodig een 'knuffel' mee. Een stukje 'thuis' vergemakkelijkt de aanpassing.
 • Neem kort en vriendelijk, maar vastberaden afscheid. Zeg uw kind duidelijk wanneer u het komt afhalen.

Heen- en weermapje

Via dit mapje wordt informatie doorgegeven van de juf naar de ouders, en omgekeerd.

Het betreft zowel praktische informatie als informatie over de dagelijkse schoolactiviteiten. Met dit laatste willen wij de betrokkenheid van de ouders stimuleren.

In mijn boekentas

 • zakdoek
 • heen- en weermap
 • reservekledij (wordt bewaard in de klas)
 • koek, fruit of drank (voorzien van naam)

Logopedie

Er zijn logopedisten die na CLB-advies, ingeschakeld worden voor begeleiding tijdens de schooluren.

Middagslapen

Bij de peuters biedt de school de mogelijkheid tot middagslapen aan.

Nabewaking

Wanneer uw kleuter in de naschoolse opvang moet blijven, gelieve een duidelijk herkenbaar boekentasplaatje 'nabewaking' aan de buitenkant van de boekentas te bevestigen.

Praktisch

 • Naam in of op de boekentas, brooddoos, kledij...
 • Kleding die het kind gemakkelijk zelf aan en uit kan trekken.
 • Boekentas die uw kleuter zelf open en dicht kan doen.

Tips

 • Laat uw kind geregeld naar school gaan, zo moet het zich niet telkens opnieuw aanpassen.
 • Kom uw kind op tijd afhalen. Kinderen worden vlug bang bij het idee dat mama of papa hen misschien vergeten is.
 • Het opstaan moet vroeg genoeg gebeuren, zodat uw kleuter in staat is zich rustig te wassen en klaar te maken.
 • Een stevig ontbijt is noodzakelijk, uw kind heeft veel energie nodig om de hele voormiddag actief te zijn.
 • Een zieke kleuter houdt u het best thuis.
 • Leef met uw kind mee :
  Laat uw kind vertellen en vraag zelf ook naar zijn ervaringen.
  Hang de tekeningen die het op school heeft gemaakt bij u thuis op.

Toelatingsvoorwaarden

Kleuters kunnen pas instappen in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben en alleen vanaf een wettelijke instapdatum.  Inschrijven kan steeds vooraf.  Vanaf de leeftijd van 3 jaar vervalt deze regeling :

 • de eerste schooldag na de zomervakantie : vrijdag 3 september 2018
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie : mandag 5 november 2018
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie : maandag 7 januari 2019
 • op 1 februari of de eerste schooldag na 1 februari : donderdag 4 februari 2019
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie : maandag 11 maart 2019
 • de eerste schooldag na de paasvakantie : maandag 23 april 2019
 • de eerste schooldag na Hemelvaartvakantie : maandag 3 juni 2019

Zindelijkheid

Van kleuters wordt verwacht dat ze zindelijk zijn alvorens ze naar de school komen.
Kleuters dragen geen pampers of pamperbroekjes in de klas.