Afspraken algemeen

Uurregeling

De speelplaats van het lager is toegankelijk vanaf 8 uur.
De kleuterspeelplaats is open vanaf 8.15 uur.
Er is toezicht vanaf 8.15 uur.
’s Namiddags is de school open vanaf 13.20 uur.

Begin- en einduren van de lessen
Voormiddag : 8.30 u tot 12.10 u (woensdag tot 11.45)
Namiddag : 13.35 u tot 15.30 u

Speeltijden

    Kleuters:
  • hebben een aparte speelplaats.
  • Er zijn in de voor- en namiddag aparte speeltijden.
  • Peuters en eerste kleuterklas spelen op de kleuterspeelplaats.
  • Tweede en derde kleuterklas speelt op de speelplaats van het lager.

 

    Lagere school:
  • Er zijn aparte speeltijden voor onderbouw en bovenbouw in de voor- en namiddag.