Afspraken algemeen

Speelgoed

Elektronisch speelgoed is verboden op school.  De school is niet verantwoordelijk bij diefstal, verlies of schade aan speelgoed.
Kinderen brengen geen speelgoed mee naar de klas.  Dit kan enkel op vraag van de leerkracht wanneer dit past bij een thema of belangstellingspunt.