Afspraken algemeen

Schoolverzekering

Alle kleuters en leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op school.

Wat te doen als je kind betrokken raakt bij een schoolongeval ?

 1. Je kind heeft een schoolongeval.  Wanneer het doktersbezoek buiten de schooluren gebeurt, krijg je een aangifteformulier voor de verzekering mee.
 2. De dokter onderzoekt je kind en vult het aangifteformulier voor de verzekering in.
 3. Je bezorgt het aangifteformulier terug aan de school, waar het verder ingevuld en verstuurd wordt.
 4. Alle onkosten betreffende het ongeval worden aan de school bezorgd.
 5. Onkosten kunnen zijn:
  dokterskosten (prestatiebriefjes van de dokter dienen eerst afgegeven te worden aan je ziekenfonds.  Het kwijtschrift dat je daar ontvangt,bezorg je aan de school)
  apothekerskosten (vraag een bijkomend attest voor de verzekering aan je apotheker)
  ziekenhuiskosten (rekening wordt je toegestuurd)
 6. De school maakt alle onkosten over aan de verzekeringsmaatschappij.
 7. De verzekeringsmaatschappij betaalt je onkosten uit (meestal via overschrijving).
 8. De school maakt van alle documenten een kopie, dat in het schoolarchief bewaard wordt.