Afspraken algemeen

Middagpauze

Vanaf de eerste schooldag kan men op school blijven eten.
Kostprijs : €0,50 per middag, €0,30 voor koffie, thee, melk of water.
In de refter mogen de kinderen ook drank meebrengen naar keuze.
Het middageten gebeurt in twee beurten voor het lager.
De 2° en 3° kleuterklas eten in de kleuterrefter. De 1° kleuterklas eet in de"kajuit".
De kinderen staan heel de middagpauze onder toezicht.
Als milieubewuste school vragen wij om boterhammen mee te brengen in een boterhammendoos en niet in aluminiumfolie.