Afspraken algemeen

Luizen

Als je vaststelt dat jouw kind luizen heeft, verwittig dan direct de school.
In samenwerking met het C.L.B. wordt er verder controle gedaan in de school. Raadgevingen worden mee naar huis gegeven indien nodig. Dankzij de vlotte medewerking van de ouders kunnen we verdere verspreiding voorkomen.