Afspraken algemeen

GSM op school

Op school is het gebruik van een GSM door leerlingen verboden.  Leerlingen die zich er niet aan houden moeten hun GSM afgeven en krijgen die ’s avonds terug. Dit geldt ook voor activiteiten buiten de school (taalklassen, musicaklassen, uitstappen, schoolreizen, …).