Afspraken algemeen

Wat bij problemen met uw kind?

Bij de directeur bent u altijd welkom.
Toch deze goede raad :
Indien het probleem bespreekbaar is met de leerkracht, neem dan eerst met hem of haar contact op.  Dit verstevigt de band tussen ouders en leerkracht en schept groot vertrouwen.