Afspraken algemeen

Contactmomenten

Informeel: vóór of na de klasuren of via afspraak.
Formeel:

  • 6 september 2017 : klassikale infoavond lager
  • 7 september 2017 : klassikale infoavond kleuters
  • 29 september 2017 : open klasnamiddag 1° lj.
  • 12 oktober 2017 : individueel oudercontact 1° lj. (vraaggestuurd)
  • 28 november 2017 : individueel oudercontact voor 1ste en 2de kleuterklas
  • 24 januari 2018 : individueel oudercontact voor peuters, 3de kleuterklas en lager
  • 21 juni 2018 : individueel oudercontact kleuters 
  • 27 of29 juni 2018 : individueel oudercontact lager

     

Vertrouwenspersoon
Het schoolbestuur heeft een vertrouwenspersoon binnen de school.  Hij/zij is bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag.  De vertrouwenspersoon voor onze school is Pascale Bauwens.