Afspraken algemeen

Brengen van kinderen

Lagere schoolleerlingen kunnen gebracht worden tot aan het hek.
Kleuters worden gebracht tot het grijze hek en worden verder begeleid door een leerkracht die daar toezicht houdt.