Afspraken algemeen

Betalingen

Alle betalingen gebeuren contant met geld of via overschrijving, na ontvangst van de tweemaandelijkse factuur.
Er is mogelijkheid tot domiciliëring.  Documenten hierover zijn te bekomen op het secretariaat.